Daily Archives 9 czerwca 2015

Kompleks kastracyjny

Kompleks kastracyjny w najszerszym znaczeniu oznacza lęk przed utratą jakiegoś własnego organu lub części ciała. Na przykład lęk przed utratą ręki, nogi, przed uszkodzeniem serca, mózgu.

dalej