Daily Archives 18 czerwca 2015

ODGRADZANIE, ODDZIELANIE TEGO, CO BYŁO RAZEM, EMOCJONALNA SEGREGACJA

Jest to mechanizm obronny, w którym człowiek, nie zdając sobie z tego sprawy, segreguje i oddziela od siebie elementy swoich przeżyć. Rozczłonkowuje przeżyte doświadczenia. Oddziela pozostające ze sobą w konflikcie uczucia, myśli, pragnienia, tak żeby nie doznawać lęku, pomniejszania obrazu siebie.

dalej

Działanie mechanizmu sublimacji

SUBLIMACJA jest według Laughlina mechanizmem obronnym operującym poza świadomością jednostki, którego działanie polega na tym, że zblokowane nie akceptowane przez jednostkę popędy są rozładowywane i wyrażane w kanałach aprobowanych i akceptowanych przez jednostkę i grupę społeczną, w której żyje. W procesie sublimacji KIERUNEK i CEL działania wypartego popędu zostaje zmieniony i skierowany na nowe obiekty (Laughlin, 1963, s. 79).

dalej