Daily Archives 10 lipca 2015

Ćwiczenia zalecane przez Maltza cz. II

Ułóż się najwygodniej jak potrafisz na wznak. Staraj się rozluźnić całe ciało. Weź głęboki oddech i zatrzymaj w płucach powietrze na około 5 sekund. Powoli wydychaj powietrze. Zwróć uwagę na pojawiające się uczucie spokoju i wewnętrznego odprężenia. Oddychaj teraz normalnie i zwracaj uwagę na pojawiające się przyjemne wrażenie ociężałości. Zwróć uwagę na to, że twoje ciało staje się coraz bardziej ciężkie. Zauważ, że kiedy czujesz, że twoje ciało staje się ciężkie – pojawia się przyjemne uczucie spokoju i wewnętrznego rozluźniania. Zrób 10-sekun- dową przerwę.

dalej

Charakterystyka typowych zachowań obronnych

Pojęcie mechanizmu obronnego wprowadził do psychologii i psychiatrii Freud i pierwszy scharakteryzował działanie kilku podstawowych mechanizmów obronnych: wypierania, sublimacji, reakcji upozorowanych.

dalej

PRZENIESIENIE

PRZENIESIENIE jest według Laughlina mechanizmem obronnym polegającym na tym, że’ jakieś uczucie jest przenoszone z pierwotnego obiektu i kierowane na inny zastępczy obiekt. W przeniesieniu różne uczucia i formy zaspokajania potrzeb zostają oderwane od pierwotnych obiektów i kanałów i przeniesione na inne obiekty oraz skierowane w inne kanały (L a u g h 1 i n, 1970, s. 86).

dalej

Nabieranie wprawy w uprawianiu medytacji

Po upływie 20 minut przerywamy medytowanie, czyli powtarzanie sylab MANTRY w rytmie oddychania. Medytację powinno się w zasadzie uprawiać 2 razy dziennie, ale zdaniem Schwabischa i Siemsa uprawianie jeden raz dziennie przez 20 – 30 minut też daje dobre wyniki.

dalej