Daily Archives 13 lipca 2015

Specyfika diagnozy psychologicznej – kontynuacja

Jeżeli te objawy powtarzają się w zachowaniu osoby obserwowanej np. za każdym kontaktem, który z nią mamy, możemy powiedzieć, że jej potrzeba agresywności jest silna. Siłę jakiejś cechy osobowości ocenia się zazwyczaj przez porównanie zachowania tej osoby z zachowaniem jakichś innych osób. Jeżeli określonych objawów jest więcej u tej osoby niż u innych osób, to cecha, którą obserwujemy, jest silniejsza.

dalej