Daily Archives 17 lipca 2015

Korzystne działanie mechanizmów obronnych

Na zakończenie rozważań o mechanizmach obronnych warto jeszcze podkreślić, że są to „normalne” zespoły reakcji przystosowawczych, których dziecko wyucza się, posługuje się nimi przez jakiś czas i powinno się od nich uwolnić, jeżeli jego osobowość ma osiągnąć pełnię możliwości swego rozwoju.

dalej