Daily Archives 20 lipca 2015

Inne sposoby redukcji napięcia psychicznego według rad Jacobsona

Napięcie psychiczne i napięcie mięśniowe współczesnego człowieka, związane ze stresami i naciskami współczesnego życia, można doraźnie redukować kilkoma sposobami. Człowiek może nauczyć się oszczędzać własny potencjał energetyczny, nauczyć się odpoczywać. Jednym ze sposobów odpoczynku jest robienie przerw w pracy i w innych zajęciach, jakie nas absorbują. Według Jacobsona lepiej jest robić kilka przerw kilkuminutowych niż jedną dłuższą. Np. organizm lepiej zregeneruje się ośmioma przerwami 15-minuto- wymi niż dwiema 2-godzinnymi.

dalej