Monthly Archives Wrzesień 2015

Rozpoczęcie ćwiczeń treningu autogennego według metody Schultza

Doraźnym celem stosowania ćwiczeń treningu autogennego jest uzyskiwanie stanu fizycznego rozluźnienia, odprężenia. Stanowi odprężenia, rozluźnienia, zwolnienia rytmu pracy organizmu (np. zwolnienie oddechu, napięcia naczyń krwionośnych) towarzyszy subiektywne poczucie spokoju.

dalej

REAKCJE UPOZOROWANE

Laughlin określa reakcję upozorowaną jako mechanizm psychiczny, w którym człowiek, nie zdając sobie z tego sprawy, zachowuje się na zewnątrz w sposób odwrotny od tego, do jakiego zmuszają go nie aprobowane przez niego uczucia, popędy, postawy. Niektóre uczucia, impulsy zostają wyparte i zamienione na zachowania o kierunku i znaczeniu wprost przeciwnym.

dalej

REAKCJA KRÓLA DAWIDA

Laughlin określa tak zwaną reakcję króla Dawida jako zespół kilku mechanizmów obronnych, obejmujących projekcję, identyfikację, racjonalizację, niekiedy zaprzeczanie istnieniu czegoś.

dalej

POTRZEBA DOMINACJI I POTRZEBA EKSHIBICJONIZMU

Wyraża pragnienia kontrolowania i przezwyciężania oporów środowiska. Na główne właściwości potrzeby dominowania składa się chęć kontrolowania zachowania innych, kontrolowania biegu zdarzeń oraz kontrolowanie własnych myśli, uczuć i impulsów.

dalej

Neurotyczna potrzeba dążenia do perfekcji

Potrzeba ta wyraża się w zmuszaniu się do perfekcji w tym, co człowiek robi, w oskarżaniu siebie za niedoskonałe robienie czegoś, w oskarżaniu za skazy, rysy, które psują doskonały obraz siebie i swojego działania. ,

dalej

Koncepcja dojrzałej osobowości Maslowa – kontynuacja

Ujawnia poczucie odpowiedzialności i patriotyzm. Interesuje się tym, co grupa społeczna, w której żyje, jest wobec grupy lojalny, ujawnia postawy demokratyczne. Umie przy tym uwolnić się, wyemancypować spod tyranii grupy kulturalno-społecznej, w której żyje. Mimo że liczy się ze społecznymi wymaganiami i standardami, to zachowuje się w sposób oryginalny.

dalej

Skąd się bierze napięcie fizjologiczne, które trzeba rozładować?

Istnieje wiele źródeł napięcia naszego organizmu, ale dwa z nich wydają się najważniejsze. Są to napięcia, których źródłem są nasze lęki i niepokoje, oraz napięcie, które pochodzi z nie zaspokojonych potrzeb psychicznych, które pobudzają nas do realizacji określonych ,,zadań życiowych”.

dalej

Potrzeba uprawiania autopsychoterapii

Kiedy czyta się biografie i autobiografie sławnych ludzi, natrafia się na wiele opisów pozornie dziwnych zachowań, które miały znaczenie autopsychoterapeutyczne. Demostenes np. sypiał pod skałami, które mogły się w każdej chwili oberwać, po to, aby umieć lepiej znosić własne lęki.

dalej

O technikach tych będzie mowa w następnych rozdziałach cz. II

Jeżeli ma się w ten sposób nagraną instrukcję ćwiczeń, wystarczy wtedy leżeć, czy pozostawać w pozycji półleżącej w fotelu, słuchać uważnie instrukcji i wykonywać poszczególne ćwiczenia w tej kolejności i rytmie, jak zostały zamieszczone w książce. Schemat tych ćwiczeń jest już przystosowany do nagrania ich instrukcji na magnetofon. Przed przystąpieniem do treningów trzeba zapoznać się z każdym ćwiczeniem, wykonać go parę razy powoli po to, aby słuchając instrukcji wiedzieć dokładnie, jak ćwiczenie wykonywać.

dalej

Przebieg i stosowanie treningu autogennego u normalnych zdrowych osób

Schultz opisuje typowy przebieg ćwiczeń treningu autogennego na podstawie wielu setek sprawozdań i zeznań osób ćwiczących pod jego kierunkiem. Typowy przebieg ćwiczeń treningu autogennego rozpoczyna się od przyjęcia stosownej postawy ciała (leżącej lub siedzącej), od przymknięcia oczu i „uspokojenia” siebie, to jest od wypowiedzenia zdania „jestem spokojny(a)”. Następnie ćwiczący powtarza 5-6 razy „prawa ręka jest ciężka” i znów sugestię „jestem zupełnie spokojny(a)”. Potem 5-6 razy wypowiada sugestię ,,prawa (lewa) noga jest ciężka” i znów jeden raz „jestem zupełnie spokojny(a)”. Są to ćwiczenia wywoływania wrażeń ciężkości ciała. Przeciętny czas trwania tych ćwiczeń przy ćwiczeniu 2 lub 3 razy dziennie wynosi 2 tygodnie. Schultz zaleca krótkie okresy ćwiczeń od 5 do 15 – 20 minut.

dalej

Jakie zmiany psychiczne można uzyskać stosując trening autogenny?

Metodę treningu autogennego można z pożytkiem wykorzystać do formowania wielu cech własnej osobowości. Do tego celu nadaje się szczególnie powtarzanie w czasie głębokiego odprężenia formuł autosu- gestii. Można więc sugerować sobie, że jest się pewnym siebie, stanowczym, nastawionym życzliwie ku ludziom, nastawionym optymistycznie do własnej przyszłości. Można pobudzać w ten sposób własną odwagę, pracowitość, wytrwałość, odporność psychiczną.

dalej