Daily Archives 8 września 2015

Słabe Ego

W pracach autorów operujących pojęciami psychoanalitycznej teorii osobowości spotyka się różne objawy „słabości Ego”. Blum wymienia jako objawy słabego Ego: brak poczucia rzeczywistości, słabe odróżnianie siebie od nie-siebie, nierealistyczne spostrzeganie świata, bądź to w postaci mglistej, globalnej, bądź jako to, co dostarcza zaspokojenia głodu lub jest źródłem przykrości i frustracji.

dalej