Daily Archives 11 września 2015

O technikach tych będzie mowa w następnych rozdziałach

Jeszcze parę słów o tym, jak ułatwić sobie treningi relaksacyjne. Najprostszą i najłatwiejszą do wykonywania jest technika relaksacyjna Jacobsona w modyfikacji Morrisa. Jak wiemy, uczenie się tego sposobu relaksacji polega na wykonywaniu 39 specjalnych ćwiczeń, z których każde trwa około 10 sekund. Między poszczególnymi ćwiczeniami stosuje się 10 – 15-sekundowe przerwy. Przeciętny człowiek nie mający specjalnych uzdolnień motorycznych ani nie uprawiający systematycznie jakiegoś sportu czy tańca (uprawianie sportu i tańca ułatwia treningi relaksacyjne, ponieważ człowiek uprawiając sport i taniec uczy ąię kontrolować swoje ciało i jest bardziej wyczulony na wrażenie płynące ze swego ciała) potrzebuje około 2 tygodni na nauczenie się wprowadzania siebie w stan relaksu. Powinien jednak ćwiczyć 2 razy dziennie po 15 – -20 minut i zdawać sobie sprawę, że aby robić postępy w technice relaksacji, trzeba wszystkie ćwiczenia wykonywać dokładnie, a po dwóch tygodniach nauki intensywniej stosować te ćwiczenia raz lub dwa w tygodniu, celem doskonalenia swoich umiejętności.

dalej

Medytacja jako metoda rozładowująca stare urazy i stresy

Począwszy od chwili narodzin, człowiek przeżywa wiele urazów, stre sów, przykrych uczuć, zdarzeń, w których jest narażony na ból fizyczny na silny lęk. Zdarzenia te zostają stłumione czy wyparte, ponieważ ich przypominanie przywoływałoby te wszystkie przykre uczucia i wrażenia, które były z tymi zdarzeniami związane.

dalej

Korzystne skutki działania medytacji

O korzystnym działaniu medytacji na stan fizjologiczny organizmu i na osobowość piszą między innymi Denise Denniston i Peter Mc Williams, autorzy znanej książki (wydanej w Warner Books Edition) pt: „The TM Book”. W oparciu o dane tej pracy Schwäbisch i Siems opisują korzystne działanie medytacji. Są to INFORMACJE oparte o eksperymentalne badania różnych grup ludzi uprawiających medytacje w różnych krajach.

dalej