Daily Archives 12 września 2015

INKORPORACJA

INKORPORACJA jest jednym z najbardziej prymitywnych mechanizmów obronnych działających już w najwcześniejszym okresie życia dziecka. Laughlin określa inkorporację jako mechanizm psychiczny, operujący bez udziału świadomości, polegający na tym, że człowiek przyjmuje za swoje jakieś reakcje i cechy zachowania innej osoby oraz jakieś aspekty jej życiowej sytuacji. Asymilacja odbywa się symbolicznie (Laughlin, 1970, s. 163).

dalej

Rozpoznawanie działania i ekspresji potrzeb psychicznych

Wyrażenie „potrzeba psychiczna” jest wieloznaczne. Niektórzy współcześni lekarze/ psychologowie, etolodzy, socjolodzy używają go zamiennie z wyrażeniem popęd i instynkt. Najprostsze określenie potrzeby psychicznej, z jakim się spotykamy, to określenie jej jako stanu napięcia domagającego się rozładowania. W podobny sposób definiuje potrzebę Cameron – jako stan niestabilnej lub zaburzonej równowagi w zachowaniu się organizmu, przejawiający się zwykle jako nasilająca lub przedłużająca czynność i napięcie (cyt. za Obuchowskim, Obuchowski, 1972, s. 96).

dalej

Dobroczynne działanie ćwiczeń relaksacyjnych

Technika relaksacji Jacobsona nosi nazwę RELAKSACJI STOPNIOWANEJ. Oznacza to, pisze Jacobson, że uczymy się relaksacji i wywołujemy ją jakby stopniowo. Najpierw uczymy się zmniejszać napięcie mięśnia czy jakiejś grupy mięśni, np. bicepsów, poprzez ćwiczenia napinania i rozluźniania.

dalej

Na czym polega rozładowywanie dawnych urazów i stresów cz. II

Na niektóre z tych praktyk naprowadziły lekarzy przypadkowe doświadczenia. Np. neurochirurg Penfield zauważył, że podczas operacji na korze mózgowej, kiedy drażni się prądem elektrycznym określone partie kory mózgowej, to drażnienie to wywołuje przeżywanie uczuć i obrazów z odległej przeszłości operowanej osoby.

dalej