Daily Archives 23 września 2015

REAKCJA KRÓLA DAWIDA

Laughlin określa tak zwaną reakcję króla Dawida jako zespół kilku mechanizmów obronnych, obejmujących projekcję, identyfikację, racjonalizację, niekiedy zaprzeczanie istnieniu czegoś.

dalej

POTRZEBA DOMINACJI I POTRZEBA EKSHIBICJONIZMU

Wyraża pragnienia kontrolowania i przezwyciężania oporów środowiska. Na główne właściwości potrzeby dominowania składa się chęć kontrolowania zachowania innych, kontrolowania biegu zdarzeń oraz kontrolowanie własnych myśli, uczuć i impulsów.

dalej

Neurotyczna potrzeba dążenia do perfekcji

Potrzeba ta wyraża się w zmuszaniu się do perfekcji w tym, co człowiek robi, w oskarżaniu siebie za niedoskonałe robienie czegoś, w oskarżaniu za skazy, rysy, które psują doskonały obraz siebie i swojego działania. ,

dalej

Koncepcja dojrzałej osobowości Maslowa – kontynuacja

Ujawnia poczucie odpowiedzialności i patriotyzm. Interesuje się tym, co grupa społeczna, w której żyje, jest wobec grupy lojalny, ujawnia postawy demokratyczne. Umie przy tym uwolnić się, wyemancypować spod tyranii grupy kulturalno-społecznej, w której żyje. Mimo że liczy się ze społecznymi wymaganiami i standardami, to zachowuje się w sposób oryginalny.

dalej