Daily Archives 13 października 2015

Ekspansywne reakcje osobowości

Stymulowanie to, według Kretschmera, występuje u zwierząt, dzieci i osób o niedojrzałej osobowości reakcje udawania, pozorowania jakichś własnych stanów w celu uzyskania psychicznej korzyści lub uniknięcia przykrości.

dalej