Daily Archives 16 listopada 2015

Rozpoznawanie zachowań obronnych

Mechanizmy obronne są to określone „siły” działające w naszej osobowości, pobudzające nas w pewnych sytuacjach do specyficznych zachowań, które bronią nas przed wstydem, lękiem, poczuciem winy oraz przed obniżeniem dobrego mniemania o sobie we własnych oczach i w oczach innych ludzi.

dalej

Kompleks analnej retencji

Głównymi odmianami tej grupy zachowań kompleksów analnych jest tendencja do retencji, zatrzymywania, powściągu, opanowania się, tendencja do zachowywania przesadnej czystości. Tendencja do retencji wyraża się w zbieraniu różnych rzeczy, niemożności wyrzucenia czegoś „bo może się przydać”, w zamiłowaniu do zbieractwa, kolekcjonowania, do dbania o posiadane rzeczy i przedmioty. Osoba ujawniająca ten kompleks ciągle coś czyści, podmalowuje, odkurza, okrywa. Nie lubi pożyczać rzeczy i dawać prezentów.

dalej

Diagnoza osobowości

Przypuśćmy, że obserwujemy czyjeś zachowanie, rozmawiamy z nim i stwierdzamy, że występują w jego zachowaniu objawy potrzeby dominowania, ekshibicjonizmu, pragnienia współzawodnictwa ze wszystkimi i we wszystkim oraz jakaś niecierpliwość.

dalej

Koncepcja dojrzałej osobowości Allporta – kontynuacja

Umiejętność wglądu w siebie jest to umiejętność widzenia siebie pośredniego między tym, czym człowiekowi wydaje się, że jest, a tym, jaki obraz mają o nim inni ludzie. Symptomem, po którym możemy poznać, że człowiek ma wgląd w siebie, jest unikanie przez niego rzutowania własnych wad na innych ludzi oraz brak przypisywania coraz to innym ludziom cech i reakcji osobowości, których sam u siebie nie aprobuje.

dalej