Daily Archives 4 grudnia 2015

Zjawisko popadania w konflikty potrzeb o przeciwnych tendencjach

Zdaniem Murraya, każdy człowiek posiada charakterystyczną dla siebie wiązkę potrzeb, w której aktualnie jadna potrzeba dominuje, a inne są jej podporządkowane. Przewaga jednej potrzeby nad innymi może ulegać zmianie w zależności od okresu rozwojowego danej jednostki, w którym określone potrzeby mogą być więcej czy mniej „ważne” w procesach przystosowawczych.

dalej

Stress, stressor czy sytuacja trudna – kontynuacja

O wieloznaczności słowa stress powiedziano już sporo i argument ten nie wydaje się wymagać wzmocnienia. Toteż przytoczę jedynie wypowiedź na ten temat C. N. Cofera i M. H. Appleya: „Wygląda na to, że kiedy słowo stress stało się modne, każdy badacz pracujący nad tematem, który wydał mu się związany ze stressem, określał tym terminem swoje zagadnienie nie zmieniając linii postępowania badawczego. W rezultacie pojęcie stressu bywa używane jako synonim lęku, konfliktu, zaangażowania ego, frustracji, zagrożenia, emocjonalności — zależnie od osobistych upodobań autora” (1972, s. 376). Ten stan rzeczy skłonił Cofera i Appleya do wysunięcia własnej definicji (por. s. 247).

dalej

Motywy ludzkiego działania

Zyskanie orientacji co do budowy i działania osobowości wymaga z kolei uwzględnienia procesów emocjonalno-motywacyjnych, ściśle związanych zarówno pod względem ich genezy, jak i wpływu na zachowanie człowieka, z procesami poznawczymi.

dalej

Reakcja hipoglikemiczna

LNSH, zdarzające się u ludzi zdrowych, bywają wywołane różnymi przyczynami. Jedną z nich są posiłki, na które składają się głównie węglowodany łatwo wchłaniające się, a więc słodycze, silnie osłodzona herbata, konfitury. Po ich spożyciu następuje szybki (zwykle w przeciągu 30-40 minut) wzrost poziomu cukru we krwi, co nie daje zresztą żadnych uchwytnych objawów. Natomiast dochodzi z kolei, po osiągnięciu wartości wysokich – co na wykresie ilustrującym zachowanie się cukru we krwi nazywane bywa „szczytem krzywej” – do spadku zawartości cukru we krwi. Jest to reakcja w pełni prawidłowa, tyle że u niektórych osób spadek ten jest stosunkowo znaczny, zbyt głęboki, tak że poziom cukru może wynieść zaledwie ok. 60 mg°/o. I wtedy właśnie występują objawy charakterystyczne dla hipoglikemii. Czasem stany niedocukrzenia pojawiają się w przypadku długiego pozostawania na czczo, długiego – gdyż u ludzi zdrowych skłonnych do lekkich stanów hipoglikemicznych, poziom cukru we krwi rano, po przebudzeniu się, jest z reguły prawidłowy. Dopiero powstrzymanie się od posiłku przez godzinę, a zwłaszcza przez kilka godzin, doprowadza nieraz do hipoglikemii.

dalej