Daily Archives 17 grudnia 2015

POTRZEBA ZABAWY I POTRZEBA IZOLACJI

Zabawa podobnie jak fantazja jest „niekierowana”, nie jest nastawiona na osiągnięcie określonego celu, w którym byłaby zaangażowana działalność. Według Murraya, główną tendencją potrzeby zabawy jest szukanie radości dla samej radości.

dalej