Auto-psychoterapia

Książka ta jest zmienioną i rozszerzoną wersją wydanej w roku 1982 w Wydawnictwie ATK „Higieny psychicznej i autopsychoterapii”. Jej celem, podobnie jak poprzedniej, jest pomoc przeciętnemu, psychicznie zdrowemu człowiekowi, który chciałby wzmagać swoje zdrowie psychiczne, zapobiegać degradacyjnym zmianom i rozwijać u siebie cechy i sposoby zachowania charakterystyczne dla dojrzałej, dobrze przystosowanej osobowości.

Na naszym rynku wydawniczym nie ma zbyt wielu prac, które dawałyby konkretne, praktyczne sposoby przezwyciężania własnego lęku i niepokoju, uwalniania się od negatywnych uczuć: przygnębienia, zniechęcenia, poczucia mniejszej wartości, utraty wiary w siebie. Nie ma zbyt wielu książek, które uczyłyby techniki relaksu, medytacji, sterowania własnymi uczuciami i wyobrażeniami.

Wiele natomiast takich książek o większej lub mniejszej wartości naukowej ukazuje się na Zachodzie, w Niemczech, USA, Francji. Jako przykład można wymienić książkę Walkera o sposobach redukcji napięcia psychicznego, Jacobsona o technikach relaksacji, Schultza o treningu autogennym, Kanfera i Goldsteina o możliwościach zmiany własnych zachowań, Schwabischa o medytacji transcendentalnej, „Psychocybernety- kę” Maltza o technice formowania pozytywnego obrazu siebie.

Książki te zawierają wiele praktycznych rad i sposobów mających na celu poprawę pracy aparatu psychicznego i uprawiania higieny psychicznej na co dzień bez pomocy lekarza i psychologa. Warto udostępnić te rady i sposoby polskiemu czytelnikowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>