Dobroczynne działanie ćwiczeń relaksacyjnych

Technika relaksacji Jacobsona nosi nazwę RELAKSACJI STOPNIOWANEJ. Oznacza to, pisze Jacobson, że uczymy się relaksacji i wywołujemy ją jakby stopniowo. Najpierw uczymy się zmniejszać napięcie mięśnia czy jakiejś grupy mięśni, np. bicepsów, poprzez ćwiczenia napinania i rozluźniania.

Następnie uczymy się napinać i rozluźniać inne grupy mięśni, np. mięśnie nóg, i zmniejszać w nich stany napięcia oraz zmniejszać stany napięcia w tych grupach mięśni, które już były ćwiczone (w tym przypadku w bicepsie).

Po serii systematycznych ćwiczeń relaksacyjnych nabieramy stopniowo umiejętności automatycznego odprężania mięśni, czyli umiejętności niejako automatycznej relaksacji (Jacobson, 1948, s. 62).

Dobroczynne działanie ćwiczeń relaksacyjnych polega wg Jacobsona między innymi na tym, że występuje zjawisko ROZPRZESTRZENIANIA się w mięśniach reakcji rozluźniania, czyli relaksacji. Jeżeli nauczyliśmy się rozluźniać jakieś dwie czy trzy grupy mięśni, to z chwilą kiedy zaczyna się rozluźniać jedna z tych grup, zaczynają się rozluźniać inne grupy mięśni.

Dzięki tej prawidłowości możemy nauczyć się sterować rozluźnianiem mięśni, które pozostają poza naszą świadomą kontrolą, np. mięśnia serca, mięśni trzewnych, mięśni pracujących wewnątrz klatki piersiowej. Rozluźniając mianowicie mięśnie szkieletowe, powodujemy automatyczne rozluźnianie i tych innych grup mięśni, np. trzewnych czy mięśni wewnątrz klatki piersiowej (Jacobson, 1948, s. 57-59).

Jacobson wprowadził też pojęcie relaksacji ZRÓŻNICOWANEJ. Relaksacja zróżnicowana oznacza stan organizmu człowieka, w który» jakaś grupa mięśni może być aktualnie w stanie napięcia, np. napięte mięśnie oczu i czoła w czasie czytania, gdy inne grupy mięśni pozostają rozluźnione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>