KOMPENSACJA CZ. II

Kompensacja może dotyczyć różnych właściwości osobowości: własnej męskości, zdrowia, siły, sprawności. Częstym współczesnym przejawem kompensacji własnej „męskości” jest noszenie przez młodych mężczyzn strojów stylizowanych na wojskowe lub robocze: grubych butów, drelichów, flanelowych koszul.

Działanie kompensacji występuje też w formie używania niezwykle silnych motorów motocyklowych i samochodowych. Laughlin podaje przykład 33-letniego człowieka, który był bardzo uzdolnionym mechanikiem, ale nie mógł „do niczego dojść”, bo był trudny w pożyciu, drażliwy i’uważał siebie za nieudanego pechowca. Człowiek ten kupował samochody i wstawiał do nich coraz silniejsze motory. Sam dokonywał przeróbek i udoskonaleń. Ostatnim jego wyczynem było zamontowanie silnika samolotowego do starego Pontiaca (Laughlin, 1963, s. 210- -215).

Niekiedy kompensacja może przybierać formy NADKOMPENSACJI. Laughlin mówi o nadkompensacji, że ma miejsce wtedy, kiedy jednostka rozwija PRZESADNE formy działania, nieproporcjonalne do sytuacji, w jakiej się znajduje. Jest to zachowanie podobne do zachowanih wytworzonego u szczurów w czasie prowadzenia specjalnych eksperymentów. Małe szczury były intensywnie głodzone. Potem, kiedy otrzymywały dużo pożywienia, nie jadły go wiele, natomiast gromadziły dużo zapasów. Laughlin uważa nadkompensację za takie niepotrzebne nadmierne ubezpieczanie się, nieproporcjonalne do sytuacji, w jakiej jednostka się znajduje (Laughlin, 1963, s. 217).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>