Koncepcja dojrzałej osobowości Combsa i Snygga

Combs i Snygg interesują się głównie właściwościami obrazu siebie, jakie powinna mieć jednostka o dojrzałej osobowości. Najważniejsze w dojrzałej osobowości jest to, aby obraz siebie człowieka był pozytywny, aby człowiek wierzył, że jest zdolny do walki z życiem, aby traktował siebie jako osobę, która jest równie wartościowa jak inni ludzie, i aby czuł się równy z innymi.

O pozytywnym obrazie siebie mówi się wtedy, kiedy człowiek uważa siebie za w pełni normalnego, nie dopatruje się w swoim zachowaniu czegoś dziwacznego i ekscentrycznego, nie czuje się wobec ludzi nieśmiały i zakłopotany, a także nie oczekuje, że może spotkać się z dezaprobatą i odrzuceniem przez innych.

Postawy wobec innych człowieka psychicznie dojrzałego odznaczają się według Combsa i Snygga tym, że nie odczuwa on nienawiści do ludzi o innych poglądach, skali wartości i stylu życia. Nie próbuje dominować nad innymi, nie odmawia innym ludziom uznania i nie uważa, że są od niego mniej wartościowi. Człowiek taki interesuje się aktywnie innymi ludźmi, pragnie coś pożytecznego dla ludzi robić i przyjmuje ze spokojem zarówno należne mu oznaki uznania i aprobaty społecznej, jak i obawy krytycyzmu.

Ważną właściwością człowieka o dojrzałej osobowości jest akceptacja tych właściwości, jakie posiada, godzenie się z nimi, akceptowanie pobudek swojego działania i branie odpowiedzialności za swoje działanie (Combs, Snygg, 1959, s. 266).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>