Objawy lekkich stanów hipoglikemicznych

Rzecz jasna, że udzielenie twierdzących odpowiedzi nawet na większość pytań nie świadczy o żadnej chorobie. Uzasadnia jedynie przypuszczenie, że być może doznawane przelotnie drobne dolegliwości są spowodowane krótkotrwałymi stanami niedocukrzenia krwi. Potwierdzenie tego przypuszczenia, w wyniku uzupełniających badań, skłania do ewentualnych zmian w dotychczasowej diecie (por. s. 182-183).

Objawy lekkich stanów hipoglikemicznych nie są ściśle uzależnione od aktualnego poziomu cukru we krwi. Ma to dość istotne znaczenie praktyczne. Mianowicie czasem przy stężeniu cukru we krwi wynoszącym np. 75 mg0/o, daje się zauważyć objawy niedocukrzenia krwi. A zdarza się i tak, że dostrzegając u kogoś typowe i wyraźne objawy hipoglikemii: pocenie się, drżenie rąk, pogłębiające się znużenie, bicie serca i inne – oznaczamy poziom cukru we krwi spodziewając się, że będzie on niski, w granicach 55-65 mg°/o, a tymczasem jest całkowicie prawidłowy i wynosi np. 80-90 mg%. Jest to jakby hipoglikemia bez hipoglikemii. Nie jest to stwierdzenie tak zupełnie bezsensowne jak by się zdawało. Go prawda zdanie to lepiej ująć inaczej: kliniczny stan niedocukrzenia przy prawidłowym poziomie cukru we krwi. Otóż niekiedy przyczyna objawów hipoglikemii tkwi w nagłym spadku poziomu cukru. Na przykład poziom cukru we krwi wynoszący 130 mg% obniża się w przeciągu kilkunastu minut (jak to się zdarza w stanach wtórnej hipoglikemii emocjonalnej) o 50 mg°/o, co powoduje wyraźne objawy niedocukrzenia, mimo że poziom cukru we krwi wynosi 80 mg%. Nie jest to zjawisko izolowane. Podobne zależności dotyczą np. ciśnienia krwi, jego nagłych wahań i towarzyszących temu objawów.

To wyjaśnienie, wracając do hipoglikemii, jest jednak niewystarczające. Wydaje się bowiem, że objawy, które od dawna przywykło się określać nazwą lekkich stanów hipoglikemicznych, nie są uzależnione tylko od zachowania się cukru we krwi, mimo że podanie w takich przypadkach silnie osłodzonego płynu najczęściej powoduje doraźną i widoczną poprawę. Najczęściej, ale nie zawsze, i to już, obok nie tak rzadkich przypadków prawidłowego poziomu cukru we krwi przy wyraźnych klinicznych objawach hipoglikemii, zmuszają do traktowania LNSH jako określenia, które utrwaliło się, jest przydatne, ale niezupełnie ścisłe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>