Ocena i zmierzenie zachowania danego człowieka

Również popularnym modelem jest model osobowości proponowany jjrzez Murraya, znanego psychologa z Harvard University. Model ten pozwala na dobrą diagnozę 27 potrzeb psychicznych i 17 innych cech osobowości, takich jak wytrwałość, impulsywność, opanowanie, stałość i zmienność postępowania, energia i apatia.

Popularny wśród psychologów jest również model osobowości opracowany przez Guilforda. W oparciu o ten model możemy postawić dobre diagnozy uzdolnień, których Guilford wylicza i charakteryzuje aż 120 grup. Model ten jest dobry do stawiania diagnozy, do opisywania cech temperamentu.

Możemy też korzystać z modeli proponowanych przez Cattella, Eysencka, Le’Sennea, Allporta, Pawłowa, by wymienić najbardziej znane i najbardziej popularne. Są oczywiście jeszcze inne modele struktury osobowości. Tak np. w Niemczech Zachodnich i w Austrii jest bardzo popularny wśród psychologów i wśród lekarzy model osobowości, a właściwie model cech temperamentu opracowany przez Kretschmera, dalej modele osobowości proponowane przez Rempleina i przez Lerscha.

Zatem jeżeli chcemy OCENIĆ i ZMIERZYĆ zachowanie się danego człowieka, musimy to robić w oparciu o jakiś MODEL STRUKTURY OSOBOWOŚCI. Im więcej poznamy objawów składających się na poszczególne grupy cech osobowości według różnych modeli, tym nasze możliwości diagnostyczne będą większe. Większe dlatego, że potrafimy ZIDENTYFIKOWAĆ i przypisać temu, kogo badamy, większą i bardziej różnorodną ilość objawów.

Znajomość różnych modeli osobowości ułatwia diagnozę także z tego powodu, że każdy z modeli preferuje jakieś specyficzne symptomy, których nawet słabe ślady w zachowaniu osoby badanej ukierunkowują naszą uwagę, wyczulają ją niejako, wyostrzają naszą zdolność obserwacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>