Ocena siły potrzeb psychicznych – kontynuacja

Funkcjonowanie potrzeb psychicznych człowieka przebiega, zdaniem Murraya, w ten sposób, że przy normalnym biegu zdarzeń większość tendencji potrzeb znajduje sobie ujście jawne w zewnętrznym działaniu, a tylko niektóre formy ekspresji potrzeby zostają otamowane, stłumione, wyparte i przejawiają się jako „potrzeby ukryte”.

W kulturze europejskiej i północnoamerykańskiej najwięcej stłumionych tendencji i sposobów ekspresji potrzeb psychicznych pochodzi z potrzeb agresywności, poniżania się, dominowania, ekshibicjonizmu, seksualnej, doznawania opieki i oparcia, poznawczej.

Tłumione i otamowywane są zazwyczaj reakcje agresywności fizycznej w stosunku do innych ludzi, reakcje poniżania się jako nie licujące z obrazem siebie wolnego i w demokratycznych stosunkach wychowanego człowieka, reakcje dominowania w postaci tyranii, przesadnego ekshibicjonizmu w postaci obnażania organów rozrodczych. Tłumiona jest i wypierana duża część impulsów seksualnych, np. pragnienia homoseksualne, sadystyczne, masochistyczne. Otamowywane są również prymitywne pragnienia „poznawcze”: podglądactwo, voyuieryzm, nadmierne interesowanie się życiem prywatnym innych ludzi, a także niektóre reakcje potrzeby doznawania opieki i oparcia u osób, które mają pełnić aktywne role w życiu (M u r r a y, 1953, s. 146).

Murray podaje pewne kryteria, za pomocą których możemy oceniać siłę tendencji określonych potrzeb psychicznych człowieka. Na istnienie silnej potrzeby wskazuje następujące zachowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>