Poznanie siebie jako forma autopsychoterapii

Poznawanie siebie jako forma autopsychoterapii jest tak stare jak filozofia. To filozofowie starożytni tacy jak Sokrates, Platon, Epiktet, Seneka zaczęli głosić pogląd, dzisiaj już oczywisty, że poznanie siebie powinno być początkiem wszelkich prac zmierzających do doskonalenia siebie i rozwoju własnej osobowości.

dalej

Umiejętność relaksacji zróżnicowanej

Relaksacja zróżnicowana polega także na tym, żeby mięśnie aktualnie pracujące były napięte minimalnie dla tego rodzaju pracy, jaką wykonują, natomiast inne grupy mięśni pozostawały w stanie jak najgłębszego relaksu.

dalej

Mechanizm działania starych stresów na aktualne lęki i napięcia

Sytuacje stresowe wyzwalają w organizmie stany mobilizacji, stany alarmowe mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji. Serce zaczyna pracować silniej, oddech staje się szybszy, wzrasta ciśnienie krwi, temperatura ciała. Przestraja się układ hormonalny, zwiększa się napięcie mięśni, wzrasta ogólna wrażliwość, czujność.

dalej

Zwalnianie pracy serca i oddechu

Jednym z celów stosowania treningu autogennego jest uzyskiwanie stanu wewnętrznego spokoju, wewnętrznej ciszy, psychicznego odprężenia, które jest warunkowane stanem rozluźnienia mięśni, rozluźnienia naczyń krwionośnych, przestrojenia na wolniejszy rytm pracy własnego organizmu. W tych ćwiczeniach przestrajania pracy własnego organizmu ogromną rolę odgrywa ćwiczenie zwalniania pracy serca i ćwiczenia zwalniania oddechu. Ćwiczenia zwalniania pracy własnego serca i zwalniania rytmu własnego oddechu są wykonywane wtedy, kiedy ćwiczący nauczył się już wywoływać wrażenia ciężkości i wrażenia ciepła.

dalej

Na czym polega rozładowywanie dawnych urazów i stresów

Najogólniej mówiąc rozładowanie dawnego urazu i stresu polega na tym, aby ponownie przeżyć uczucie, emocję, która została wyparta i stłumiona. Aby zdać sobie z niej sprawę, poznać, że nie jest ona taka „groźna”, aby spotkać się z tym uczuciem i zobaczyć, że można je znieść i nic strasznego się nie dzieje.

dalej

Kompleks kastracyjny

Kompleks kastracyjny w najszerszym znaczeniu oznacza lęk przed utratą jakiegoś własnego organu lub części ciała. Na przykład lęk przed utratą ręki, nogi, przed uszkodzeniem serca, mózgu.

dalej

Praktyka uprawiania medytacji transcendentalnej

Ćwiczenia medytacji rozpoczynamy w jakimś cichym, lekko zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie nie jesteśmy narażeni na hałasy, dzwonki telefonów czy nagłe wtargnięcie jakiejś osoby. Rozpoczynamy medytacje od zajęcia wygodnej pozycji siedzącej.

dalej

KOMPENSACJA CZ. II

Kompensacja może dotyczyć różnych właściwości osobowości: własnej męskości, zdrowia, siły, sprawności. Częstym współczesnym przejawem kompensacji własnej „męskości” jest noszenie przez młodych mężczyzn strojów stylizowanych na wojskowe lub robocze: grubych butów, drelichów, flanelowych koszul.

dalej

Ocena siły potrzeb psychicznych – kontynuacja

Funkcjonowanie potrzeb psychicznych człowieka przebiega, zdaniem Murraya, w ten sposób, że przy normalnym biegu zdarzeń większość tendencji potrzeb znajduje sobie ujście jawne w zewnętrznym działaniu, a tylko niektóre formy ekspresji potrzeby zostają otamowane, stłumione, wyparte i przejawiają się jako „potrzeby ukryte”.

dalej

Charakterystyka mechanizmów obronnych

WYPIERANIE. Laughlin określa wypieranie jako automatyczny, pozbawiony świadomego wysiłku proces usuwania do nieświadomości myśli, impulsów, uczuć, które nie są świadomie tolerowane i wydają się odrażające (Laughlin, 1963, s. 29).

dalej

Rozpoznawanie zachowań obronnych – kontynuacja

Uczenie się reagowania zwanego mechanizmami obronnymi występuje od pierwszych tygodni życia dziecka. Występuje w sytuacjach, gdzie działają sprzeczne naciski lub tendencje. Sprzeczne naciski lub tendencje są najczęściej takie, że jedna z nich reprezentuje jakąś silną potrzebę niezgodną z obowiązującymi w danej kulturze normami, zwyczajami lub taką, za której przejawianie spotykały przykrości i kary, np. ból, lęk, deprywacja, pozbawienie. Może to być np. agresywność w postaci bicia i szarpania matki, ekshibicjonizm w postaci obnażania organów seksualnych, dominowanie w postaci zabierania zabawek rodzeństwu, zachowania seksualne w postaci dziecięcych masturbacji.

dalej

Koncepcja dojrzałej osobowości Maslowa

Człowiek dojrzały, pisze Maslow, ujawnia poczucie bezpieczeństwa, czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje, i jest przekonany, że gru pa, w której żyje, akceptuje jego osobowość i działanie.

dalej