POTRZEBA PRZYJEMNYCH DOZNAN ZMYSŁOWYCH I POTRZEBA SEKSUALNA

Główne pragnienie tej potrzeby to doznawanie przyjemnych wrażeń zmysłowych. Osoby o silnej potrzebie cechuje: wrażliwość, zmysłowość, dobry smak wrażliwość na estetyczny wygląd ludzi i rzeczy.

Potrzeba przyjemnych doznań zmysłowych przejawia się w czerpaniu przyjemnych doznań z funkcjonowania różnych organów zmysłowych: dotyku, wzroku, węchu, drażnienia sfer erogenicznych, doznawania przyjemnych wrażeń temperatury, wody, powietrza, słońca. Potrzeba ta wyraża się w „słuchaniu” głosów przyrody, w zamiłowaniu do jedzenia smacznych potraw, picia trunków, delektowania się aromatami. Przejawia się również w upodobaniach do słuchania ładnej, dobrej muzyki, słuchania recytacji. O potrzebie tej świadczą też skłonności do uprawiania działalności artystycznej, twórczej oraz wrażliwość na harmonię, piękno, wartości estetyczne tego, co się samemu tworzy. Potrzeba powyższa łączy się z potrzebami: seksualną, stowarzyszania, ekshibicjonizmu (Murray, 1953, s. 168 – 170).

POTRZEBA SEKSUALNA. Pragnienia i tendencje tej potrzeby zmierzają do nawiązywania kontaktów erotycznych, do stosunków seksualnych. Charakterystyczne uczucia: podniecenie seksualne, miłość, pożądanie.

Potrzeba ta wyraża się w zachowaniach: nawiązywanie przygodnych znajomości z mężczyznami lub kobietami. Uwodzenie osób ponętnych pod względem seksualnym. Szukanie przygód, zamiłowanie do mieszanych prywatek, tańca. Przejawia się ona również w zakochiwaniu się, w pragnieniu bycia razem z wybraną osobą (pracować razem, wspólnie się bawić, izolować się od innych, mówić o swoich uczuciach). Czynności właściwe dla niej to także: obejmowanie, całowanie, obmacywanie. spółkowanie, flirtowanie, wyrażanie sympatii.

Potrzeba seksualna zwrócona do wewnątrz przejawia się w autoerotyzmie i masturbacji. Wyzwalają ją obiekty atrakcyjne pod względem erotycznym. Połączenia charakterystyczne dla niej to fuzja z potrzebą stowarzyszania, agresywności, poniżania, ekshibicjonizmu, poznawczą.

Potrzeba seksualna popada w konflikty z potrzebą wyczynu, potrzebą bezpieczeństwa (lęk przed urazem psychicznym ze strony innych i we własnych oczach) (Murray, 1953, s. 167 – 168).

POTRZEBA DOZNAWANIA OPIEKI I OPARCIA. Główna tendencja tej potrzeby zmierza do tego, aby ktoś obdarzony sympatią zaspokajał pragnienia lub pomagał je zaspokajać. Aby ktoś żywił, pomagał i opiekował się. Człowiek posiadający tę potrzebę pragnie być otaczany opieką, kierowany, pocieszany, pragnie pozostawać w czyjejś pamięci i otrzymywać przywileje.

Charakterystyczne dla potrzeby doznawania opieki i oparcia są uczucia niepokoju, bezradności, osamotnienia, a w skrajnych przypadkach – srozpaczy. na którą jednostka natrafia w swoim działaniu, frustracja po jakimś uprzednim niepowodzeniu (Murray, 1953, s. 152- – 197).

Ważną rzeczą dla rozpoznawania zachowań sterowanych potrzebami psychicznymi jest orientacja w tym, jak oceniać siłę potrzeby psychicznej, po czym poznać jej większe lub mniejsze natężenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>