Technika relaksacji Jacobsona w modyfikacji Morrisa

Techniki tej można nauczyć się w czasie 2-3 seansów z terapeutą, z tym że oprócz ćwiczeń z instruktorem, trzeba ćwiczyć parę razy po 10 -15 minut dwa razy dziennie samemu. Trening techniki relaksacji Jacobsona w modyfikacji Morrisa obejmuje 39 ćwiczeń. Każde z ćwiczeń, każdy „krok” techniki trwa około 10 sekund. Między poszczególnymi ćwicżeniami robi się pauzy trwające od 10 do 15 sekund.

Terapeuta rozpoczynający naukę tej techniki powinien starać się wytworzyć przyjemny nastrój. Nastrój aprobaty, odprężenia, zaufania. Instrukcje należy podawać równym, spokojnym, łagodnym głosem.

Uczący się siada wygodnie w fotelu lub kładzie się na kanapie, sofie lub jakiejś leżance. Zamyka oczy. Terapeuta udziela instrukcji składających się na poszczególne ćwiczenia. W czasie treningu terapeuta może zwracać uwagę podopiecznego na pewne szczegóły. Prosi go np., aby zwrócił uwagę na to, co czuje, kiedy ma mięśnie napięte i rozluźnione. Jaka jest różnica we wrażeniach między napiętymi i rozluźnionymi mięśniami. Prosi o zwrócenie uwagi na przyjemne wrażenia ciepła towarzyszące rozluźnieniu mięśni.

Terapeuta może w czasie treningu powtarzać, aby podopieczny starał się oddychać regularnie, spokojnie, aby pozwalał na głębsze rozluźnienie mięśni, aby myślał o tym, że ciało jego jest rozluźnione i odprężone, aby wczuwał się w swoje ciało i śledził zachodzące w nim zmiany: wrażenie ociężałości towarzyszące rozluźnieniu mięśni, wrażenie przyjem-, nego ciepła, wrażenie ogólnego odprężenia. Jeżeli uczymy się sami, starajmy się to robić w cichym zamkniętym pokoju, udzielając sobie samemu instrukcji lub nagrywając ją na magnetofon.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>