Daily Archives 11 sierpnia 2015

Klasyfikacja potrzeb neurotycznych

Horney wyróżnia kilkanaście potrzeb neurotycznych, które nazywa również neurotycznymi trendami. Nie podaje, w jakim stosunku pozostają do tej listy potrzeb trzy typy strategii walki dziecka z lękiem, bezradnością i osamotnieniem, czy każdy z tych typów wyraża się w określonych neurotycznych potrzebach, czy każda z potrzeb neurotycznych zawiera w sobie jakieś reakcje pozostałe po wszystkich trzech typach strategii.

dalej