Monthly Archives Sierpień 2015

ODWRACANIE UWAGI I TRACENIE ZAINTERESOWANIA

Jest to mechanizm działający bez udziału świadomości i trzeba go odróżnić od świadomych prób odwracania od czegoś uwagi i zainteresowań. Mechanizm ten działa zwykle w ten sposób, że człowiek, mający jakiś trudny dla siebie problem do rozwiązania, zajmuje się intensywnie zupełnie innymi rzeczami, które w jego mniemaniu, a także i obiektywnie biorąc, mogą być ważne i potrzebne.

dalej

Uzyskanie lepszego wglądu w siebie – kontynuacja

Ze zjawiskiem tym spotyka się psycholog i lekarz u wielu ludzi. Np. u starszych ludzi, którzy wyleczyli się z jakiejś dolegliwej choroby, u ludzi, którzy „odkryli” swoje ciało poprzez intensywny wysiłek fizyczny czy uprawianie sportu, u niektórych kobiet, które odkryły swoje ciało poprzez miłość.

dalej

Neurotyczna wiara we wszechmoc woli

Zdaniem Horney, tendencja ta występuje u ludzi, którzy odosobniają się od innych i nie mogą za pomocą bezpośredniego kontaktu manipulować nimi siłą. Charakterystyczne dla tej potrzeby jest poczucie siły i męstwa czerpane z wiary, że posiada się siłę woli, działającą „magicznie”, w sposób podobny, jakby posiadało się magiczny pierścień, który daje władzę nad ludźmi i rzeczami.

dalej

Treningi relaksacyjne

Odprężając nasze mięśnie oszczędzamy energię fizjologiczną organizmu. Mięsień napięty to mięsień „pracujący”, pochłaniający energię. Stosowanie ćwiczeń relaksacji dostarcza też przyjemnych przeżyć, bo stany relaksu odczuwamy jako coś przyjemnego. Synonimem reakcji relaksu jest „wewnętrzne rozluźnienie”, „wewnętrzne uspokojenie”, „odprężenie”, „rozluźnienie”, „wewnętrzny spokój”, „wewnętrzna cisza”, „odświeżenie”, „wypoczęcie”.

dalej

Przeżycia lękowe

Podobnie jest z inteligencją, cechami charakteru, emocjami. Kiedy np. chcemy poznać symptomy lęku, to musimy zdać sobie sprawę, że współcześnie istnieje ponad OSIEMSET różnych reakcji określanych przez różnych psychologów i lekarzy jako lękowe. Inne symptomy lękowe wymienia Freud, inne Cameron, trochę inne Cattell, a jeszcze inne Konorski.

dalej

Pojęcie i charakterystyka medytacji

Schwäbisch i Siems rozumieją przez medytację pewną technikę koncentracji na własnych procesach fizjologicznych, w wyniku której nastę- puje przełączenie stanu świadomości z codziennego zwyczajnego stanu aktywnego czuwania – na inny moduł świadomości (Schwäbisch, Siems, 1976, s. 13).

dalej

Diagnoza psychologiczna

Jeszcze słabszym objawem potrzeby agresywności jest WYOBRAŻANIE sobie, jak kogoś zmusza się do czegoś, bije, ośmiesza, lub chętne czytanie o takich rzeczach, lub wreszcie lubienie filmów, gdzie bohaterowie wykonują czyny agresywne.

dalej