Daily Archives 7 października 2015

Na czym polega mechanizm działania medytacji?

Praktykowanie medytacji wprowadza organizm człowieka w dwa specyficzne stany psychofizjologiczne: w stan odprężenia, relaksu i w stan specyficznej wibracji. Wprowadzenie organizmu w stan głębokiego odprężenia – umożliwia znoszenie przykrych uczuć i znoszenie pojawiających się w świadomości myśli i wyobrażeń nasyconych lękami, urazami i stresami. Stan głębokiego relaksu umożliwia też przedarcie się do świadomości stłumionych i wypartych traumatycznych przeżyć i przez to rozładowanie starych urazów i stresów.

dalej

RETROSPEKTYWNA DEWALUACJA

Przez ten mechanizm obronny rozumie Laughlin nieświadomie przebiegające procesy, w wyniku których jednostka degraduje i pomniejsza EMOCJONALNE znaczenie przeżytych kiedyś przez nią zdarzeń.

dalej

Kompleks kastracyjny – kontakt

Lęk ten mogą wywołać także żarty dorosłych na temat kastracji. Żarty te nawiasem mówiąc mają według Bluma znaczenie psychoterapeutyczne dla samych dorosłych. Za pomocą nich zmniejszają oni swoje własne lęki przed kastracją (B 1 u m, 1964, s. 86 – 87).

dalej