Daily Archives 8 października 2015

Osobowość niedojrzała według Maslowa i Mittelmana – kontynuacja

Jednostka niedojrzała, źle przystosowana przeżywa często konflikty, wobec których jest bezradna. Szczególnie konflikty między dwiema występującymi jednocześnie wzajemnie sprzecznymi potrzebami czy pragnieniami. Konflikty między naciskami silnych potrzeb a moralnością jednostki, jej ideałami i konflikty między naciskami silnych potrzeb a ograniczeniami rzeczywistości.

dalej