Daily Archives 12 października 2015

INTELEKTUALIZACJA

Intelektualizacja jako mechanizm obronny polega na rozumowym analizowaniu uczuć, pragnień, zachowań własnych i cudzych, które budzą lęk i obniżają dobre mniemanie o sobie. Zajmowanie się drażliwym problemem na płaszczyźnie intelektualnej pozbawia ten problem przykrej emocjonalnej otoczki. Jednocześnie rozmawianie o problemie, myślenie o nim, analizowanie go jest jakąś formą kontaktu z nim bez odczuwania przykrych uczuć.

dalej