Daily Archives 20 października 2015

Murray i siła potrzeby

Objawami dużej „gotowości” do reagowania jakiejś potrzeby jest, według Murraya, natychmiastowe reagowanie po zadziałaniu bodźca, np. agresywne zachowanie natychmiast po usłyszeniu jakiegoś obraźli- wego słowa, natychmiastowe reagowanie na najmniejszą prowokację. Objawami dużej gotowości potrzeby do reagowania jest także mała wy- bredność w wyborze obiektów zaspokajających !potrzebę. Tak np. człowiek bardzo głodny może jeść byle co, a w wypadkach skrajnych nawet skórę z butów.

dalej

Koncepcja dojrzałej osobowości Laughlina

Laughlin jest autorem znanych prac o mechanizmach obronnych działających w osobowości człowieka. W pracach tych zamieszcza zespoły cech i reakcji osobowości składające się na, jak pisze, zdrową, emocjonalnie dojrzałą osobowość.

dalej

Autystyczne reakcje osobowości

Autystyczne reakcje osobowości polegają na tym, że człowiek przypisuje sobie i innym takie myśli, uczucia, zamiary, postawy, motywy, sposoby zachowania, które spełniają w jakiś sposób jego silne, zahamowane z powodu różnych okoliczności, niewyżyte popędy, potrzeby i pragnienia.

dalej

Wywoływanie wrażeń ciepła w okolicy splotu słonecznego

Ważnym etapem treningu autogennego jest nauczenie się umiejętności wyzwalania wrażeń ciepła w okolicy splotu słonecznego, w miejscu między końcem mostka a pępkiem. Po kilku tygodniach ćwiczeń, kiedy udaje się już uzyskiwać wyraźne wrażenie ciepła w rękach i nogach, przychodzi kolej na te ćwiczenia.

dalej