Daily Archives 24 października 2015

ROZGRZESZANIE SIĘ

Po zaprezentowaniu ponad dwudziestu wyodrębnionych i opisanych przez Laughiina GŁÓWNYCH mechanizmów obronnych przedstawimy kilkanaście interesujących dla psychologa wtórnych, POCHODNYCH mechanizmów obronnych. Przypominamy, że wtórne czy pochodne mechanizmy obronne uważa Laughlin za SKUTKI działania głównych mechanizmów obronnych. Są to zachowania, w których częściej występuje zdawanie sobie sprawy z tego, co człowiek robi, niż w działaniu innych mechanizmów obronnych. '

dalej

Specyfika diagnozy psychologicznej

Współczesna diagnoza w psychologii osobowości przybiera trzy główne formy: oceny, mierzenia i rozumienia. OCENA osobowości czy ocena zachowania polega najogólniej biorąc na stwierdzeniu występowania u kogoś określonych grup reakcji, które są SYMPTOMAMI, OBJAWAMI jakichś bardziej złożonych i trwałych elementów struktury osobowości.

dalej

Korzyści płynące z relaksacji

Jacobson wymienia liczne korzyści, jakie daje umiejętność relaksacji. Praktyki relaksacyjne oszczędzają ogromną ilość energii człowieka. Napięcie mięśnia zużywa wiele energii. Jeżeli duże partie mięśni są w stanie permanentnego napięcia, zużywają dużą ilość energii.

dalej