Ćwiczenie się w uzyskiwaniu wrażeń chłodnego czoła

Ważnym elementem ćwiczeń treningu autogennego jest nauczenie się wywoływania wrażenia chłodnego czoła. Do odprężenia organizmu prowadzi przestrojenie pracy organizmu, w którym ciało jest ciężkie, ciepłe, serce pracuje równo i spokojnie, a oddech jest spokojny i regularny. Odprężenie organizmu stanie się głębsze, jeżeli będzie można „chłodzić” czoło, tak jak dzieje się to w zdrowym głębokim śnie.

Ćwiczenia w wywoływaniu wrażeń chłodnego czoła rozpoczyna się wtedy, kiedy inne ćwiczenia są już dobrze opanowane, a ćwiczący umie szybko wprowadzać swój organizm w stan głębokiego odprężenia.

Po wprowadzeniu się w taki stan poleca Schultz wypowiadanie następujących zdań autosugestii: „czoło moje jest chłodne” lub „moje czoło jest przyjemnie chłodne”, „moje czoło jest trochę chłodne”.

Z wypowiedzi osób ćwiczących wynika, że ci, którym udało się uzyskać wrażenie chłodnego czoła, odczuwają to wrażenie tak, jakby na czoło działał lekki, ledwie odczuwany przyjemny chłodny powiew powietrza.

Niektóre z ćwiczących osób donoszą, że w czasie tych ćwiczeń odbywa się coś w rodzaju walki między doznawaniem wrażeń ciepła z okoli cy splotu słonecznego a wrażeń chłodu płynących z okolicy czoła. Inni odczuwają to wrażenie jako „tchnienie” strumienia chłodniejszego powietrza, jakie daje się zauważyć w dużych salach z regulowaną sztucznie temperaturą. U innych wrażenie chłodu pojawia się najpierw z prawej strony czoła albo z lewej lub trochę od góry.

Niektórzy odczuwają, jakby powierzchnia czoła znacznie się powiększała. Niekiedy wrażenie chłodu rozszerza się z czoła na twarz. Są ćwiczący, którzy początkowo odczuwają bóle głowy, przeżywają natrętne wyobrażenia jakichś widoków „za czołem” (S c h u 11 z, 1960, s. 83 – 87).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>