Kompleks Edypa

Blum nazywa kompleksem Edypa miłość dziecka – chłopca do matki oraz nieświadomą nienawiść do ojca. Zdaniem Bluma więź chłopca z matką w tym okresie życia jest zabarwiona nieświadomymi, silnymi pragnieniami seksualnymi. Chłopiec pragnie usunąć ojca, jako przeszkodę stojącą (zdaniem dziecka) na drodze do zaspokojenia tych impulsów. Chłopiec przeżywa fantazje, w których znajduje się na miejscu ojca – rywala. Przeżywa pragnenia, aby znaleźć się na miejscu ojca. Tego rodzaju pragnienia i fantazje bywają nazwane POZYTYWNYM kompleksem Edypa. Wyróżnia się także NEGATYWNY kompleks Edypa, w którym miłość ojca zajmuje dominujące miejsce, a nienawidzi się matki, która w tym wypadku odczuwana jest jako element przeszkadzający. Powstaniu kompleksu Edypa sprzyjają następujące przeżycia i okoliczności wychowania dziecka:

– 1) zdarzenia traumatyczne takie, jak np. przedwczesne uwiedzenie rzeczywiste lub przeżywane tylko w wyobraźni,

– 2) zaobserwowanie przez dziecko seksualnych scen pomiędzy rodzicami lub innymi osobami dorosłymi,

– 3) narodziny nowego dziecka, które domaga się zwiększonego zajmowania się nim przez matkę (Blum, 1964, s. 92).

Freud pisze, że kompleks Edypa powstaje wtedy, kiedy u małego chłopca następuje zachwianie proporcji między tendencją do identyfikowania się z postacią ojca i pragnieniem miłości matki.

Z chwilą kiedy pragnienie posiadania matki wyłącznie dla siebie stanie się silne, identyfikacja z ojcem przybiera odcień wrogości i zamienia się w chęć usunięcia ojca i zastąpienia go u boku matki. Kiedy to się stanie, postawa chłopca wobec ojca nabiera charakteru ambiwalentnego. Chłopiec podziwia ojca i odczuwa do niego niechęć, kocha go i odczuwa wobec niego wrogość. Ambiwalentna postawa wobec ojca oraz czułe pożądanie matki składa się według Freuda na treść PROSTEGO POZYTYWNEGO KOMPLEKSU EDYPA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>