Korzystne skutki działania medytacji

O korzystnym działaniu medytacji na stan fizjologiczny organizmu i na osobowość piszą między innymi Denise Denniston i Peter Mc Williams, autorzy znanej książki (wydanej w Warner Books Edition) pt: „The TM Book”. W oparciu o dane tej pracy Schwäbisch i Siems opisują korzystne działanie medytacji. Są to INFORMACJE oparte o eksperymentalne badania różnych grup ludzi uprawiających medytacje w różnych krajach.

Osoby uprawiające medytacje ponad rok ujawniają w badaniach testowych wyższy poziom inteligencji. Uprawianie medytacji ponad 28 miesięcy spowodowało poprawę pamięci i zdolności uczenia się nowego materiału. Grupa osób uprawiających medytację dwa razy dziennie ujawnia w porównaniu z grupą kontrolną większą zdolność rozwiązywania problemów matematycznych.

Ludzie uprawiający medytacje ujawniają w porównaniu z nie uprawiającymi medytacji lepsze nastawienie do współpracowników, lepszą zdolność uczenia się (studenci), wyższe osiągnięcia w nauce na uniwersytecie, większą szybkość reakcji motorycznych.

Medytacja wpływa korzystnie na obniżenie ciśnienia krwi, na wzrost wewnętrznej kontroli, na zmniejszenie stanów lękowych, zmniejszenie bezsenności. Nawet krótkie uprawianie medytacji przez półtora miesiąca spowodowało wzrost samoakceptacji w porównaniu z grupą kontrolną nie uprawiającą medytacji. Ludzie uprawiający systematycznie praktyki medytacji ujawniają większe możliwości samorealizacji, rzadziej korzystają z narkotyków i różnego rodzaju używek jak alkohol, tytoń.

Korzystne działanie medytacji występuje także w grupach więźniów uprawiających medytacje. Grupa uprawiająca medytacje ujawniała w porównaniu z grupą więźniów nie uprawiających medytacji zmniejszenie natężenia stanów lękowych, zmniejszenie ilości gwałtownych, impulsywnych czynów i działań, wzrost zachowań społecznie pozytywnych. Systematyczne uprawianie medytacji przez terapeutów powoduje u nich wzrost zdolności wczuwania się w innych (Schwäbisch Siems, 1976, s. 53 – 57).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>