Nabieranie wprawy w uprawianiu medytacji

Po upływie 20 minut przerywamy medytowanie, czyli powtarzanie sylab MANTRY w rytmie oddychania. Medytację powinno się w zasadzie uprawiać 2 razy dziennie, ale zdaniem Schwabischa i Siemsa uprawianie jeden raz dziennie przez 20 – 30 minut też daje dobre wyniki.

Najlepszy czas uprawiania medytacji jest RANO i WIECZOREM. Ćwiczenia te powinno uprawiać się na czczo, to znaczy przed jedzeniem. Na kilka godzin przed uprawianiem medytacji nie powinno się palić papierosów, pić mocnej herbaty lub kawy i nie zażywać żadnych narko tyków i używek.

Po nabraniu wprawy w uprawianiu ćwiczeń medytacji należy przechodzić od zwyczajnej pozycji siedzącej do uprawiania medytacji w pozycji półlotosu lub lotosu. Można tu sobie pomagać skonstruowaniem specjalnej ławeczki, która ułatwia medytowanie w tych pozycjach i przejście ze zwykłego siedzenia do tej dość trudnej pozycji.

Pozycja półlotosu, lotosu, czy pozycja w pozie tak zwanego „krawca” jest dlatego najbardziej pożądana, że ułatwia osiągnięcie stanu czuwania świadomości i jednocześnie stanu psychicznego i fizjologicznego odprężenia.

Ważne jest nauczenie się w uprawianiu medytacji zajmowania biernej postawy w czasie powtarzania mantry i oddychania. Chodzi tu o wyrobienie postawy, w której nie my oddychamy, ale samo nam się „oddycha” i powtarza sylaby mantry. Należy tu starać się przyjąć postawę jakby obserwatora, który obserwuje własne oddychanie i powtarzanie mantry oraz obrazy myśli i uczucia nachodzące świadomość w czasie powtarzania mantry. Uczuć tych, obrazów, myśli nie należy kategoryzo wać, oceniać, walczyć z nimi. Spokojnie znosić je, zauważać je i powracać do powtarzania mantry (Schwäbisch, Siems, 1976, s. 59 – 62).

Przed przystąpieniem do właściwych praktyk medytacyjnych Schwäbisch i Siems zalecają uczenie się wprowadzania siebie w stan odprężenia. Stosują tu technikę podobną do etapów techniki relaksacji Jacobsona, z tym, że nie postulują uczenia się odprężania, ale zakładają, że reakcji odprężania uczymy się w trakcie kolejnych ćwiczeń medytacyjnych drogą jakby autosugestii. Tekst, jaki uczący się powtarza w celu uzyskania stanu odprężenia, może być nagrany na magnetofon, po jego wykonaniu przechodzimy dopiero do właściwej praktyki medytacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>