Neurotyczna wiara we wszechmoc woli

Zdaniem Horney, tendencja ta występuje u ludzi, którzy odosobniają się od innych i nie mogą za pomocą bezpośredniego kontaktu manipulować nimi siłą. Charakterystyczne dla tej potrzeby jest poczucie siły i męstwa czerpane z wiary, że posiada się siłę woli, działającą „magicznie”, w sposób podobny, jakby posiadało się magiczny pierścień, który daje władzę nad ludźmi i rzeczami.

Jednostka ujawniająca tę potrzebę wykazuje poczucie osamotnienia, kiedy jakieś jej pragnienie czy życzenie nie może być spełnione. Występuje tu także tendencja do ograniczenia własnych pragnień i życzeń, wygaszanie zainteresowania określonymi obiektami z powodu lęku przed niepowodzeniem. Charakterystyczny jest także lęk przed poznawaniem i zdawaniem sobie sprawy, że siłą woli nie można wszystkiego zrobić.

Neurotyczna potrzeba wyzyskiwania i eksploatowania innych. Osoby ujawniające tę potrzebę patrzą na innych ludzi wyłącznie pod kątem tego, co można z nich wyciągnąć, do czego mogą się przydać, jak można ich dla własnych korzyści wykorzystać. Przedmiotem wyzysku mogą być różne obiekty. Może to być tendencja do wyzyskiwania finansowego, do wyzyskiwania czyichś idei i pomysłów, wykorzystywania czyichś uczuć, a nawet czerpania korzyści ze spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb seksualnych.

Charakterystyczna dla tej potrzeby jest duma z własnej zdolności i umiejętności wyzyskiwania i eksploatowania innych oraz przeżywanie lęku przed staniem się ofiarą wyzysku innych i przed tym, że się zostanie wystrychniętym na głupca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>