ODGRADZANIE, ODDZIELANIE TEGO, CO BYŁO RAZEM, EMOCJONALNA SEGREGACJA

Jest to mechanizm obronny, w którym człowiek, nie zdając sobie z tego sprawy, segreguje i oddziela od siebie elementy swoich przeżyć. Rozczłonkowuje przeżyte doświadczenia. Oddziela pozostające ze sobą w konflikcie uczucia, myśli, pragnienia, tak żeby nie doznawać lęku, pomniejszania obrazu siebie.

Przykładem tego mechanizmu obronnego jest odczuwanie do matki uczuć miłości, tkliwości i jednocześnie odczuwanie wrogości, niechęci. Mechanizm ten działa w ten sposób, że człowiek ujawnia w swoim zachowaniu sprzeczne tendencje nie zdając sobie z tego sprawy. Np. zachowuje się raz wrogo, raz z oddaniem w stosunku do matki, to znów na przemian wrogo i serdecznie w stosunku do ludzi, do których czuje uprzedzenie.

Jednak zarówno jeden, jak i drugi rodzaj zachowania cechuje pewna przesada (L a u g h 1 i n, 1970, s. 453 – 454). KONDENSACJA występuje w zniekształceniach, symbolizacji, w snach i marzeniach. Mechanizm ten polega na zbijaniu i zgęszczaniu razem kilku elementów, należących do różnych obiektów. Mechanizm ten tworzy zbitki uczuć, obrazów, które nigdy nie występują razem w realnym życiu.

Przykładem kondensacji podawanym przez Laughlina jest dziwaczny sen pewnej 20-letniej atrakcyjnej panienki, która miała duże powodzenie u mężczyzn, ale nie wiedziała, na kogo się zdecydować. Panience tej śniło się, że umówiła się na spotkanie, na którym pojawił się jej znajomy, ale w ubraniu innego znajomego. Znajomy ten p -owadzil samochód w taki sposób, w jaki jeździł jeszcze inny jej znajomy. Mechanizm kondensacji współdziała blisko z konwergencją i nadmiernym zdeterminowaniem (Laughlin, 1970, s. 455).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>