ODWRACANIE UWAGI I TRACENIE ZAINTERESOWANIA

Jest to mechanizm działający bez udziału świadomości i trzeba go odróżnić od świadomych prób odwracania od czegoś uwagi i zainteresowań. Mechanizm ten działa zwykle w ten sposób, że człowiek, mający jakiś trudny dla siebie problem do rozwiązania, zajmuje się intensywnie zupełnie innymi rzeczami, które w jego mniemaniu, a także i obiektywnie biorąc, mogą być ważne i potrzebne.

„Trudny problem” oznacza to, że zajmowanie się nim budzi lęk, może obniżyć własny prestiż, człowiek jest bezradny i boi się tej bezradności. Obronne odwracanie uwagi i tracenie zainteresowania cechuje się tym, że człowiek zajmuje się tym, co odwraca uwagę, nowymi zainteresowaniami ZBYT INTENSYWNIE, w sposób nieco przesadny.

Laughlin podaje przykład takiego zachowania, 38-letni przemysłowiec nie atakował głównego problemu, jakim było pogarszanie się jego interesów i pożycia małżeńskiego, a zajmował się swoim samochodem, stale mył go, pielęgnował. Robił także stale porządek na swoim biurku.

Innym przykładem działania tego mechanizmu obronnego jest zachowanie mężatki, która, przeżywała silne emocjonalne konflikty, była zdesperowana, a zajmowała się z przesadną troską o swoje dziecko (Laughlin, 1970, s. 459 – 460).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>