Operacje mechanizmu obronnego zniekształcania

ZNIEKSZTAŁCANIE, nieświadome zmienianie i maskowanie. Zniekształcanie jest według Laughlina mechanizmem polegającym na tym, że jednostka to, co czuje i widzi – zmienia, źle dostrzega, inaczej rozumie. W ten sposób budzący dezaprobatę popęd, pragnienie, uczucie staje się mniej groźne.

Zniekształcenie operuje łącznie z wypieraniem. Jego głównym celemi jest niedopuszczenie do zdawania sobie sprawy z czegoś, co budzi lęk, obraża miłość własną, budzi wewnętrzne napięcie i konflikty.

Przykładem zniekształcania ważności swojej roli i znaczenia mogą być opowiadania drugorzędnych studentów o roli, jaką odgrywali na studiach. Ma to zwykle miejsce wtedy, gdy ludzie tacy nie osiągają, sukcesów lub nie osiągają takich sukcesów, jakie wydaje się im, że powinni osiągać.

Innym przykładem działania mechanizmu obronnego zniekształcania może być, zdaniem Laughlina, krytyka rządu i władz wojskowych podczas II wojny w Ameryce. Krytykowano rieudolność, głupotę, niedbalstwo. Jest to mechanizm, za pomocą którego jednostka pokrywa poczucie- nieprzydatności, nieudolności i poprzez krytykę innych broni dobrego, obrazu siebie. Operacje mechanizmu obronnego zniekształcania są pokrewne niektórym operacjom mechanizmu obronnego racjonalizacji (Laughlin,, 1970, s. 458 – 459).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>