PRZENIESIENIE

PRZENIESIENIE jest według Laughlina mechanizmem obronnym polegającym na tym, że' jakieś uczucie jest przenoszone z pierwotnego obiektu i kierowane na inny zastępczy obiekt. W przeniesieniu różne uczucia i formy zaspokajania potrzeb zostają oderwane od pierwotnych obiektów i kanałów i przeniesione na inne obiekty oraz skierowane w inne kanały (L a u g h 1 i n, 1970, s. 86).

Przeniesienie dotyczy różnych potrzeb i popędów oraz różnych związanych z nimi uczuć. Często przeniesienie dotyczy sposobów zaspokajania popędu seksualnego. Laughlin podaje przykład przeniesień 29-letniej pacjentki, która pod- kochiwała się we własnym ojcu i uczucia te przenosiła na innych mężczyzn. Wybierała na swoich ukochanych osoby w średnim wieku około czterdziestki i po burzliwie przebiegającym, krótko trwającym intymnym związku znajomości te zrywała.

Przeniesienie to miało miejsce dlatego, że uświadomienie sobie uczucia miłości o podłożu seksualnym do własnego ojca było dla pacjentki absolutnie nie do przyjęcia. Uczucie to zostało wyparte i przeniesione na inne, nieco podobne do ojca, postacie. Ponieważ przeniesienie nie dawało całkowitego zaspokojenia i rozładowania napięcia, związki z innymi mężczyznami były burzliwe, trwały krótko i pacjentka zrywała je poszukując ciągle nowych (Laughlin, 1970, s. 87 – 89).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>