Reakcje resentymentu i walki o władzę

Reakcje resentymentu i walki o władzę polegają, zdaniem Kretschmera, na tym, że jakaś osoba odczuwa do kogoś utajoną urazę i mszcząc się na nim, próbuje nim zawładnąć, zmusić do jakiegoś działania, manipulować nim.

Reakcje resentymentu występują u osób, które czują się słabe, pokrzywdzone wobec łudzi ich zdaniem uprzywilejowanych. Będzie to specyficzne nastawienie biednego wobec bogatego, brzydkiego wobec pięknego, chorego, więdnącego, zwyrodniałego wobec zdrowia i młodości.

Na typową reakcję resentymentu składa się przekonanie o własnej krzywdzie. Obwinianie o tę krzywdę jakiejś grupy ludzi, idei, instytucji. Przekonanie o własnej wyższości, szlachetności oraz próby kompensowa-' nia własnego upośledzenia w formie ukrytej walki z uprzywilejowanym. Formami tej walki jest najczęściej obmowa, oszczerstwo, zazdrość, opluwanie ideałów, ściąganie w błoto tego, co wzniosłe.

Reakcje resentymentu w codziennym życiu występują jako wprowadzenie w błąd ludzi rozsądnych, wymuszanie na kimś współczucia i specjalnych względów. Zapewnianie sobie przewagi nad silnymi i zdrowymi. W ten sposób nie dostrzegane, „nieudane” dziecko może stać się przedmiotem uwagi całej rodziny i manipulować tą rodziną. Żona za pomocą urojonych chorób i specjalnego zachowania może zmienić męża w niewolnika (Kretschmer, 1958, s. 248 – 250).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>