Rozpoznawanie działania i ekspresji potrzeb psychicznych cz. II

Człowiek owładnięty silną nie zaspokojoną potrzebą ujawnia zwężenie pola świadomości i uwagi. Głucłmie jakby na inne bodźce i jest specjalnie wyczulony na te, które stanowią „pokarm” dla potrzeby.

Człowiek głodny myśli głównie o jedzeniu, wyobraża je sobie, śni o nim, miewa nawet halucynacje głodowe. Spragniony towarzystwa traci zainteresowanie wszystkim innym, łaknący władzy, potęgi i siły nie liczy się z nikim i z niczym, byle móc rządzić, kontrolować, wywierać wpływ na innych.

Do bardziej znanych współcześnie koncepcji potrzeb należy psychoanalityczna teoria popędów względnie instynktów człowieka, koncepcja potrzeb Maslowa, koncepcja dynamizmów osobowości Adlera, koncepcja Cattella, Guilforda. W Polsce znane są koncepcje Konorskiego i koncepcja potrzeb Obuchowskiego.

Niezależnie od tego, jaką kto koncepcję wyznaje, jak potrzeby klasyfikuje, to w większości klasyfikacji pewne potrzeby zwykle się powtarzają. Są to potrzeby psychiczne czy popędy, które zdaniem większości autorów wywierają na zachowanie człowieka wpływ największy. Możemy do nich zaliczyć: potrzebę STOWARZYSZANIA, nazwaną inaczej instynktem społecznym, instynktem stadnym potrzebę DOMINOWANIA, nazywaną też wolą mocy, instynktem mocy, dążeniem do znaczenia, skłonnością do ąórowania potrzebę PRESTIŻU I UZNANIA, nazywaną inaczej potrzebą utrzymywania i podnoszenia własnej wartości, osiągnięć potrzebę SEKSUALNĄ potrzebę AGRESYWNOŚCI, zwaną inaczej instynktem walki potrzebę POZNAWCZĄ, zwaną inaczej popędem poznawczym, popędem ciekawości potrzebę BEZPIECZEŃSTWA, zwaną inaczej instynktem samozachowawczym z charakterystycznymi emocjami lęku i strachu potrzeby ORGANICZNE, zwane niekiedy fizjologicznymi, np. potrzeba ruchu, głodu, snu potrzebę ŻYWIENIA I OPIEKOWANIA SIĘ KIMŚ, zwaną inaczej popędem opiekowania się, instynktem macierzyńskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>