Uzyskanie lepszego wglądu w siebie

Schultz pisze, że trening autogenny jest metodą, której stosowanie umożliwia lepszy wgląd w siebie. Korzystne działanie treningu autogennego na obraz siebie można widzieć w tym, że jest to metoda, w której człowiek uczy się koncentrować na wrażeniach płynących z własnego ciała. Jak wiadomo, w pierwszych miesiącach i w pierwszych latach życia dziecka wrażenia płynące z własnego ciała są głównym źródłem wiedzy o sobie. Na tej podstawie formują się podstawowe zręby struktury obrazu siebie. Później, kiedy dziecko staje się starsze, inne strumienie wrażeń płynące z zewnątrz nakładają się na wrażenia płynące z własnego ciała, tamte wrażenia dziecko stopniowo zapomina. Jednak te odczuwane kiedyś wrażenia, wrażenia zapomniane, mogą wywierać wpływ na zachowanie dorosłego człowieka. Dotarcie do tych wrażeń w stanach głębokiego odprężenia uczy człowieka czegoś więcej o sobie, umożliwia mu dotarcie do stłumionych warstw jego osobowości, może stanowić rodzaj tunelu, przerębli, przez którą można dotrzeć do zapomnianych czy tłumionych impulsów i emocji.

Dotarcie do wrażeń płynących z wnętrza własnego ciała może być korzystne z kilku powodów. Zwiększa sumę doznań przyjemnych, bo wrażenia odczuwane w czasie treningu autogennego są przyjemne. Umożliwia dotarcie do stłumionych warstw osobowości, może pomóc odblokować stłumione uczucia i pragnienia. Jeżeli strumienie wrażeń płynące z ciała we wczesnym dzieciństwie przyczyniły się do sformowania negatywnego obrazu siebie, to dotarcie do tych wrażeń może pomóc skorygować własny obraz siebie.

Może być też tak, że człowiek, który miał na podstawie doznań wczesnego dzieciństwa pozytywny obraz siebie, zmienił ten obraz pod wpływem późniejszych przykrych doświadczeń. Dotarcie w stanach głębokiego odprężenia do wrażeń płynących z własnego ciała, podobnych jak we wczesnym okresie życia, a więc przyjemnych, determinujących pozytywny obraz siebie, może pomóc zmienić na bardziej korzystny aktualny obraz siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>