Daily Archives 4 lipca 2015

Reakcje nadkompensacji

Reakcje nadkompensacji polegają, zdaniem Kretschmera, na nadmiernym podkreślaniu właściwości, które mają na celu ukrycie czającego się, ukrytego za nimi poczucia własnej słabości. Reakcje nadkompensacji mogą wyrażać się np. jako szczegóa dbałość o ubiór i fryzurę, jako szczególna próżność ludzi brzydkich i niepozornych.

dalej