Monthly Archives Czerwiec 2015

ODGRADZANIE, ODDZIELANIE TEGO, CO BYŁO RAZEM, EMOCJONALNA SEGREGACJA

Jest to mechanizm obronny, w którym człowiek, nie zdając sobie z tego sprawy, segreguje i oddziela od siebie elementy swoich przeżyć. Rozczłonkowuje przeżyte doświadczenia. Oddziela pozostające ze sobą w konflikcie uczucia, myśli, pragnienia, tak żeby nie doznawać lęku, pomniejszania obrazu siebie.

dalej

Działanie mechanizmu sublimacji

SUBLIMACJA jest według Laughlina mechanizmem obronnym operującym poza świadomością jednostki, którego działanie polega na tym, że zblokowane nie akceptowane przez jednostkę popędy są rozładowywane i wyrażane w kanałach aprobowanych i akceptowanych przez jednostkę i grupę społeczną, w której żyje. W procesie sublimacji KIERUNEK i CEL działania wypartego popędu zostaje zmieniony i skierowany na nowe obiekty (Laughlin, 1963, s. 79).

dalej

Relaksacja w pozycji siedzącej

– Rozluźnienie lewej ręki – ćwiczyć godzinę dziennie lub więcej przez kolejnych 6 dni.

– Relaksacja prawej ręki i innych grup mięśni nóg oraz tułowia. Ćwiczyć w pozycji siedzącej według takiego samego schematu jak ćwiczenia relaksacji w pozycji leżącej.

dalej

Uzyskanie lepszego wglądu w siebie

Schultz pisze, że trening autogenny jest metodą, której stosowanie umożliwia lepszy wgląd w siebie. Korzystne działanie treningu autogennego na obraz siebie można widzieć w tym, że jest to metoda, w której człowiek uczy się koncentrować na wrażeniach płynących z własnego ciała. Jak wiadomo, w pierwszych miesiącach i w pierwszych latach życia dziecka wrażenia płynące z własnego ciała są głównym źródłem wiedzy o sobie. Na tej podstawie formują się podstawowe zręby struktury obrazu siebie. Później, kiedy dziecko staje się starsze, inne strumienie wrażeń płynące z zewnątrz nakładają się na wrażenia płynące z własnego ciała, tamte wrażenia dziecko stopniowo zapomina. Jednak te odczuwane kiedyś wrażenia, wrażenia zapomniane, mogą wywierać wpływ na zachowanie dorosłego człowieka. Dotarcie do tych wrażeń w stanach głębokiego odprężenia uczy człowieka czegoś więcej o sobie, umożliwia mu dotarcie do stłumionych warstw jego osobowości, może stanowić rodzaj tunelu, przerębli, przez którą można dotrzeć do zapomnianych czy tłumionych impulsów i emocji.

dalej

Poznanie siebie jako forma autopsychoterapii

Poznawanie siebie jako forma autopsychoterapii jest tak stare jak filozofia. To filozofowie starożytni tacy jak Sokrates, Platon, Epiktet, Seneka zaczęli głosić pogląd, dzisiaj już oczywisty, że poznanie siebie powinno być początkiem wszelkich prac zmierzających do doskonalenia siebie i rozwoju własnej osobowości.

dalej

Umiejętność relaksacji zróżnicowanej

Relaksacja zróżnicowana polega także na tym, żeby mięśnie aktualnie pracujące były napięte minimalnie dla tego rodzaju pracy, jaką wykonują, natomiast inne grupy mięśni pozostawały w stanie jak najgłębszego relaksu.

dalej

Zwalnianie pracy serca i oddechu

Jednym z celów stosowania treningu autogennego jest uzyskiwanie stanu wewnętrznego spokoju, wewnętrznej ciszy, psychicznego odprężenia, które jest warunkowane stanem rozluźnienia mięśni, rozluźnienia naczyń krwionośnych, przestrojenia na wolniejszy rytm pracy własnego organizmu. W tych ćwiczeniach przestrajania pracy własnego organizmu ogromną rolę odgrywa ćwiczenie zwalniania pracy serca i ćwiczenia zwalniania oddechu. Ćwiczenia zwalniania pracy własnego serca i zwalniania rytmu własnego oddechu są wykonywane wtedy, kiedy ćwiczący nauczył się już wywoływać wrażenia ciężkości i wrażenia ciepła.

dalej

Na czym polega rozładowywanie dawnych urazów i stresów

Najogólniej mówiąc rozładowanie dawnego urazu i stresu polega na tym, aby ponownie przeżyć uczucie, emocję, która została wyparta i stłumiona. Aby zdać sobie z niej sprawę, poznać, że nie jest ona taka „groźna”, aby spotkać się z tym uczuciem i zobaczyć, że można je znieść i nic strasznego się nie dzieje.

dalej

Kompleks kastracyjny

Kompleks kastracyjny w najszerszym znaczeniu oznacza lęk przed utratą jakiegoś własnego organu lub części ciała. Na przykład lęk przed utratą ręki, nogi, przed uszkodzeniem serca, mózgu.

dalej