Daily Archives 15 lipca 2015

Koncepcja potrzeb neurotycznych Karen Horney

Pierwszą wersję opisu neurotycznych potrzeb opublikowała Horney w Neurołic Personality ot OUT Time w roku 1938. Następną rozszerzoną przedstawia w Selt-Analysis wydaną po raz pierwszy w 1942 roku.

dalej