Daily Archives 20 sierpnia 2015

Mechanizm obronny konformizmu

Innym również nieostrym kryterium, które można wykorzystać dla oceny działamy mechanizmów obronnych, jest odpowiedź na pytanie: czy mechanizmy obronne pomagają, czy przeszkadzają rozwiązywać stojące przed określonym człowiekiem zadania życiowe. Czy pomagają, czy utrudniają przystosowanie się do różnych sytuacji życiowych: pracy, nauki, małżeństwa, znoszenia niepowodzeń.

dalej

Ocena i zmierzenie zachowania danego człowieka

Również popularnym modelem jest model osobowości proponowany jjrzez Murraya, znanego psychologa z Harvard University. Model ten pozwala na dobrą diagnozę 27 potrzeb psychicznych i 17 innych cech osobowości, takich jak wytrwałość, impulsywność, opanowanie, stałość i zmienność postępowania, energia i apatia.

dalej