Jakie zmiany psychiczne można uzyskać stosując trening autogenny?

Metodę treningu autogennego można z pożytkiem wykorzystać do formowania wielu cech własnej osobowości. Do tego celu nadaje się szczególnie powtarzanie w czasie głębokiego odprężenia formuł autosu- gestii. Można więc sugerować sobie, że jest się pewnym siebie, stanowczym, nastawionym życzliwie ku ludziom, nastawionym optymistycznie do własnej przyszłości. Można pobudzać w ten sposób własną odwagę, pracowitość, wytrwałość, odporność psychiczną.

Schultz pisze, że w czasie powtarzania w stanie głębokiego odprężenia określonych formuł, np. „będę obojętny wobec tego a tego”, „zniosę tbkie a takie czyjeś zachowanie”, „będę odczuwał obojętność lub życzliwość wobec określonych osób czy spraw” – zachodzą podobne procesy co przy stosowaniu sugestii w hipnozie.

Jak wiadomo, hipnotyzer może „rozkazać” – zasugerować pacjentowi określony rodzaj postępowania, np. obojętność czy pobudzenie uczuciowe na widok określonej osoby lub rzeczy. Może zasugerować wykonanie jakiegoś czynu lub powstrzymywanie się od jakiegoś działania. W treningu autogennym rolę obcej sugestii spełnia sugestia własna. Lepiej działają, są bardziej skuteczne SUGESTIE POZYTYWNE i trzeba tak formułować zdania wyrażające nasze zachowanie, aby były to zdania twierdzące. A więc lepiej jest powtarzać np. „jestem życzliwy w stosunku do drugich” niż „nie odczuwam wrogościwobec innych”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>