Stan napięcia organizmu

Napięcie mięśni to KURCZENIE się mięśnia pod wpływem impulsów nerwowych, płynących z określonych centrów układu nerwowego. W czasie wysyłania określonych impulsów nerwowych z określonych centrów sterujących pracą mięśni i różnych organów naszego ciała przez włókna nerwowe łączące te centra z mięśniami przebiega bardzo słaby prąd elektryczny, którego natężenie można mierzyć. Zatem mięsień znajdujący się w stanie napięcia to mięsień z większym natężeniem prądu we włóknach nerwowych sterujących mięśniem.

Mięsień napięty to, mówiąc językiem bardziej popularnym, mięsień naładowany większym potencjałem elektrycznym. Mięsień rozluźniony to mięsień „miękki” (oczywiście pojęcie „twardości” i „miękkości” mięśnia jest pojęciem względnym), naładowany małym potencjałem elektrycznym lub minimalnym potencjałem elektrycznym.

W stanie relaksu, czyli zmniejszenia napięcia, mięsień staje się „miękki”, rozluźniony, „ciężki”. Nie utrzymuje się sam w miejscu przyczepienia, ale „ciąży” w dół. Dlatego ciało człowieka w stanie relaksu jest „ciężkie”. Jakby „samoopadające” w dół.

Mięśnie znajdujące się w stanie relaksu stają się także „ciepłe”, na skutek rozluźnienia naczyń krwionośnych i lepszego dopływu krwi do mięśni. Zatem przez stan „napięcia” organizmu możemy rozumieć stan ogólnej mobilizacji „fizjologicznej” organizmu, w jakiej ten znajduje się pod wpływem bodźców działających na organizm i zadań przystosowawczych, jakie człowiek musi rozwiązać. Stan mobilizacji cechuje zazwyczaj zwiększona aktywność układu sympatycznego i związana z tym zwiększona praca serca, wzrost czujności, intensywniejsze ukrwienie rąk, nóg, wyostrzenie percepcji. Z tym wszystkim, jak już wspomniano, związane są NAPIĘCIA określonych grup mięśni.

Ucząc się technik relaksacyjnych, czyli technik zmniejszania stanów napięcia mięśni i zmniejszania stanów ogólnej mobilizacji organizmu, przeciwdziałamy jednocześnie tym przeżyciom i reakcjom, które są związane z napięciem określonych grup mięśni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>